Leren leren, leren denken en leren samenwerken.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen moeten in veel gevallen leren leren, leren denken en leren samenwerken. Om dit optimaal te realiseren werkt het Comprix College volgens de methode Building Learning Power (BLP) Een unieke methode in Nederland.

Doel

Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan.

Aanleren vaardigheden

BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.
BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.
Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult. 

Het team van het Comprix College is gecertificeerd voor het geven van lessen met als uitgangspunt Building Learning Power.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volgende site:

www.buildinglearningpower.nl/achtergrondinformatie