Pittige Plustorens

Het Comprix College werkt onder andere met de methode Pittige Plus Torens.
Dit is een compleet lesconcept voor excellentieonderwijs in de basisschool. Een methode met heel veel pittige projecten die extra uitdaging bieden aan de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Deze methode hebben wij aangepast aan de visie van het Comprix College. We hebben extra doelen en persoonlijke vaardigheden toegevoegd, waardoor het "leren leren"een grotere dimensie krijgt. 

Voor meer informatie over de methode verwijzen wij u door naar de onderstaande site.

www.pittigeplustorens.nl