Werken met persoonlijke doelen

Voor basisschoolkinderen is het van belang dat de doelen waaraan gewerkt wordt concreet zijn en in begrijpelijke taal worden gepresenteerd. De door ons aangeboden doelen zijn steeds opgebouwd in drie stappen: starter/verkenner, gevorderd en expert. De doelen zijn afkomstig uit verschillende bronnen en uit de praktijk van het Comprix College. Ze zijn geselecteerd en passend bij de vaardigheid en bruikbaarheid in de basisschoolpraktijk. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn gebaseerd op de 21th Century Skills. 

Technologie ontwikkelt zich snel. We weten niet exact wat de kinderen van nu in de toekomst nodig zullen hebben. We menen dat we hen door ons aanbod op een goede manier kunnen voorbereiden op de competenties die nodig zijn voor de maatschappij van de toekomst.

In de bijlage vindt u e.e.a. verder uitgelicht:

Werken met doelen en 21th Century Skills