06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Binnen het samenwerkingsverband Z-O Fryslân worden in het kader van HandelingsGericht Werken ondersteuningsgesprekken op de basisscholen gevoerd.

Tijdens deze gesprekken ( IB, directie en de Stipe) worden ook de potentiële CC-leerlingen besproken. De IB-er van de reguliere basisschool van uw kind zal de aanmelding samen met u verzorgen. De IB-er is leidend in dit proces. Ook het eventueel afmelden van uw zoon/ dochter voor het volgen van een jaarprogramma op het Comprix College dient via de IB-er te verlopen.