06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Het Comprix College: een academisch leerpunt voor cognitief talentvolle leerlingen.

Cognitief talentvolle leerlingen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Tevens wekken zij de indruk dat zij in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen zullen ervaren. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat dit slechts bij een deel van de leerlingen aan de orde is. Worden zij in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving, met een leerkracht die hen coacht en stimuleert en de mogelijkheid om samen te werken in een peergroep, geeft aan de cognitief talentvolle leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces. Deze rijke leeromgeving biedt het Comprix College!

Eén dag per week komen deze leerlingen samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Het Comprix College vindt u in het gebouw van de Vensterschool, Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde 

De locatie wordt bezet op dinsdag, woensdag en donderdag. Dan zijn de leerlingen aanwezig uit Oost- en Weststellingwerf en Opsterland in de groepen Protters/Skriezen (dinsdag, groep 7-8), de Iesvoegels/Ljippen (woensdag, groep 5-6) en de Oelen( donderdag, groep 8),

De kinderen werken voornamelijk middels een Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik plannen, hoe beleef ik het zelf, reflectie op eigen gedrag, e.d.

In de groep  de Oelen werken leerlingen uit groep 8 samen die het werken met het TASC-model al onder de knie hebben. Zij richten zich met een speciaal programma op het verbeteren van hun executieve functies. 

De leerlingen van de groepen Iesvoegels en Ljippen zijn op woensdag aanwezig van 9.00-12.30 uur.

De Protters, Swelvers, Oelen en Skriezen hebben een continurooster van 9.00 uur tot 14.30 uur.