06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Comprix College: doel

Het doel van het C.C. is om nog beter te voorzien in een onderwijsbehoefte van een cognitief talentvolle leerling. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, worden in staat gesteld om op gezette tijden met andere kinderen te werken aan didactische uitdagingen en aan de slag te gaan met gelijkgestemde kinderen. Leren leren, leren samenwerken, leren denken zijn de uitgangspunten.
Het C.C. is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvullend arrangement. 

Van het C.C. kan het volgende verwacht worden:

 1. Het C.C. neemt leerlingen aan volgens een selectieprocedure via een onafhankelijke toelatingscommissie.
 2. Het C.C. beschikt over een gespecialiseerd team.
 3. Het C.C. werkt volgens de leerprincipes van Building Learning Power.
 4. Het C.C. werkt met een online leeromgeving.
 5. Het C.C. werkt met persoonlijke leerplannen per leerling
 6. Het C.C. belegt 1 x per jaar een algemene ouder-infoavond.
 7. Het C.C. nodigt de ouders 2x per jaar uit voor een gesprek om te praten over de voortgang en resultaten van de leerling.
 8. Het C.C. geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit met informatie.
 9. Het C.C. zorgt er voor dat school ten allen tijde geinformeerd is over de leerling. Daartoe worden de leerkrachten ook eenmaal per jaar uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en/of klassenbezoek.

Het team van C.C. werkt volgens de volgende gedragsregels:

 1. Het team ziet de begaafde leerling wel als gelijkwaardig, maar niet als gelijke. De relatie moet altijd een relatie blijven van opvoeder en opvoedeling en in deze relatie is per definitie sprake van ongelijkheid.
 2. Het team handelt integer en respectvol en is voor betrokkenen in de begeleiding eerlijk en betrouwbaar.
 3. Het team laat een hoog niveau van professionaliteit zien en streeft daarbij naar een groeiende deskundigheid die onder meer zichtbaar wordt in reflectie op het persoonlijk professioneel handelen.
 4. Het team handelt volgens de profielschets van specialist Hoogbegaafdheid.
 5. Het team houdt zich aan de grenzen van de onderwijskundige bevoegdheid en kennis.  De grenzen worden bewaakt, gerespecteerd en niet overschreden.
 6. Het team verzorgt de begeleiding binnen de doelen die de organisatie stelt aan het onderwijs aan begaafde kinderen.
 7. Het team zoekt steeds afstemming in de belangen van alle betrokkenen (kind, ouders en eigen basisschool), waarbij het belang van het kind leidend zal zijn.
 8. Het team verstrekt geen informatie aan personen die niet rechtstreeks en aantoonbaar bij de begeleiding van de leerling of leerkracht zijn betrokken.

Het Comprix College is een aanvulling op de reguliere basisschool en zeker geen vervanger hiervan.

Het Comprix College is toegankelijk voor alle leerlingen die voldoen aan het vastgestelde profiel ( zie toelatingsprocedure;tabblad inschrijven). Voor leerlingen van de Stichting Comprix en leerlingen afkomstig van andere besturen worden toegelaten volgens dezelfde procedure. Het Comprix College werkt samen met het Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland, de Stipe.