Comprix College

Een impressie van een dag op het Comprix College

Deze video (opgenomen op het Comperio College 2015-2016) laat een praktijkvoorbeeld zijn van het passend aanbod van cognitief talentvolle leerlingen. In onze bovenschoolse plusklas wordt gewerkt aan zelfverantwoordeljk leren door middel van een persoonlijk leerplan en een digitaal portfolio. Kinderen werken aan persoonlijke doelen en gaan hierover in gesprek met de leerkracht van de plusklas. De beelden laten zien dat deze veel betekenis hebben voor de kinderen. Afstemmen gebeurt niet alleen in de plusklas maar ook op de eigen school en met de ouders.

Het kind centraal in de context van peers, school en ouders!

Zelfverantwoordelijk leren in plusklas Comprix College

Bovenstaand filmpje is ook te vinden op de website www.talentstimuleren.nl