06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Deze video (opgenomen op het Comperio College 2015-2016) laat een praktijkvoorbeeld zijn van het passend aanbod van cognitief talentvolle leerlingen. In ons bovenschools arrangement wordt gewerkt aan zelfverantwoordeljk leren door middel van een persoonlijk leerplan en een digitaal portfolio. Kinderen werken aan persoonlijke doelen en gaan hierover in gesprek met de leerkracht van het Comprix College. De beelden laten zien dat deze veel betekenis hebben voor de kinderen. Afstemmen gebeurt niet alleen op het CC, maar ook op de eigen school en met de ouders.Hoewel de video al wat ouder is geeft het een goed beeld van wat we doen tijdens een CC-dag 

Het kind centraal in de context van peers, school en ouders!

Zelfverantwoordelijk leren in plusklas Comprix College

Bovenstaand filmpje is ook te vinden op de website: