06 - 51234680Kampingerhof 2, 8431 AS Oosterwoldedirectie@comprixcollege.nl

onderwijsinhoud

Het onderwijsarrangement van het Comprix College is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectieve interventies. De vormgeving en inhoud van het programma zijn gemaakt door het team van het Comprix College. Er is gebruik gemaakt van bestaand materiaal, er zijn zelf projecten en lessen bedacht. Ieder jaar wordt er geprobeerd om met een museum of andere instelling een aangepast programma te maken voor een excursie.

Elke lesdag start met het verbazingwekkende koffertje. Een leerling heeft een koffertje mee naar huis gekregen en vult dit met een interessant onderwerp. De leerling houdt een korte presentatie(pitch) aan het begin van de dag. De bedoeling is om het kind gelegenheid te geven om eigen interesse te volgen. Het delen van je onderwerp motiveert en verbaast anderen. We leren allemaal iets nieuws. In de loop van de jaren hebben er al vreemde zaken in de koffer gezeten van popcorn tot een slang en van optische illussies tot gevonden voorwerpen. 

Een groot deel van de dag werken we aan projecten. De kinderen kunnen kiezen uit de projectkast, waarin zich allerlei verschillende opdrachten bevinden. Van de bestaande "Pittige Plustorens" hebben we veel projecten aangepast en ook eigen projecten toegevoegd. Naast de opdracht pakken de kinderen een hartenbakje. In dit bakje zit een thema voor de opdracht. Dit kan van alles zijn. Heb je gekozen voor het maken van een brug, dan kan het thema bijvoorbeeld Marco Polo zijn of vulkanen. Hoe je die 2 onderwerpen verbindt? Dat vraagt creatief denken. De projecten doe je meestal met een of meer groepsgenoten. Ze worden planmatig uitgevoerd volgens de stappen van TASC. We gebruiken hiervoor een projectformulier met deze stappen. Elk plan wordt eerst in een brainstorm uitgedacht en in een mindmap gezet. 

Naast de projecten hebben we lessen Filosofie, debat en creatief denken. We geven met regelmaat een expressieopdracht en ook muziek maak deel uit van het regulier programma.

De lessen over leren vormen een rode draad door het jaar. Voor de middenbouw gebruiken we de cheetalessen van Novilo. Voor de oudere groepen hebben we zelf lessen samengesteld en daar soms werkboeken bij gemaakt. Deze groepslessen vormen een geheel met het Persoonlijk LeerPlan(PLP) dat elk kind individueel heeft. 

De Oelen

Als je ingestroomd bent op het CC in groep 5, dan begin je in groep 8 aan je vierde CC-jaar. Je hebt dan al heel wat projecten en lessen over leren gedaan. Om te voorkomen dat het "een kunstje" wordt slaan we met deze groep een andere richting in. Voor deze leerlingen zijn de executieve functies de rode draad. We denken het eigenaarschap van leren verder uit te bouwen door te werken aan de executieve functies. 
beeld-executieve-functies

Aan het begin van het jaar doen we een testje en daaruit destilleren we de doelen voor het jaar. In het startgesprek met de ouder(s) formuleren we de 3 belangrijkste doelen. Om te kunnen oefenen zijn er 2 grote opdrachten. Van januari tot eind april wordt er gewerkt aan een individueel werkstuk met een onderzoeksvraag. In een van de laatste lesweken wordt dit werkstuk gepresenteerd middels een TEDtalk.

De tweede opdracht is verpakt in de cursus "Stellingwarfs veur beginners" In april doen de leerlingen examen Stellingwerfs bij de Stellingwarver Schrieversronte. Het leren van een vreemde taal kent een aantal uitdagingen, zoals doorzetten en het gebruiken van de geheugenroute. 
artikel-slim-stellingwarfs-nl.pdf
 slim-stellingwarfs-stwrfs.pdf