06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Persoonlijke doelen / Building Learning Power

Building Learning Power: Het ontwikkelen van een lerende instelling bij jonge mensen om het leren leren een plek te geven in hun vaardigheden voor de 21ste eeuw.

BLP is het aanleren van de bewustwording van het leren. Een methode ontwikkelt door professor Guy Claxton uit Engeland ( 2005). De methode is gebaseerd op het uitgangspunt dat we allemaal in staat zijn om betere “learners” te worden. BLP is een praktische manier van bewustwording voor een leven lang leren. Ons team is sinds april 2015 gecertificeerd voor deze methode.

BLP leert leerlingen en leerkrachten:

  • Betere “learners” te worden
  • Moeilijkheden in het leren aan te durven pakken
  • Om kleine stappen in het leren te kunnen waarderen
  • Zelfvertrouwen te ontwikkelen bij het leren
  • Dat het niet iets extra’s is in het lesstofaanbod; het is er nauw mee verbonden en verweven
  • Dat er heldere strategieën en technieken zijn die het leren leren bevorderen

Een belangrijke basistheorie van BLP is de ‘growth mindset’ van Dweck (2008). Dit gaat uit van 2 verschillende mindsets die mensen over zichzelf en hun persoonlijke eigenschappen kunnen hebben: een fixed mindset ( nagenoeg stabiel, vaststaand en onveranderlijk) versus een growth mindset (niet vaststaand, ontwikkelbaar). Door het ontwikkelen van eigen inzet kan je je zelfbeeld ontwikkelen, laten groeien. Intelligentie is als spierkracht: door je hersens te gebruiken – door je actief in leersituaties te begeven – vergroot je je mentale capaciteiten (Dweck 2000).

Persoonlijke doelen

Voor basisschoolkinderen is het van belang dat de doelen waaraan gewerkt wordt concreet zijn en in begrijpelijke taal worden gepresenteerd. De door ons aangeboden doelen zijn steeds opgebouwd in drie stappen: starter/verkenner, gevorderd en expert. De doelen zijn afkomstig uit verschillende bronnen en uit de praktijk van het Comprix College. Ze zijn geselecteerd en passend bij de vaardigheid en bruikbaarheid in de basisschoolpraktijk. De doelen waaraan gewerkt wordt zijn gebaseerd op de 21th Century Skills. 

Technologie ontwikkelt zich snel. We weten niet exact wat de kinderen van nu in de toekomst nodig zullen hebben. We menen dat we hen door ons aanbod op een goede manier kunnen voorbereiden op de competenties die nodig zijn voor de maatschappij van de toekomst.

In de bijlage vindt u e.e.a. verder uitgelicht: