06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

De profielen of wat heeft dit kind nodig.
Betts en Neihart herhaalden 2010 hun onderzoek naar de profielen van hoogbegaafde kinderen. Deze profielen worden ook gehanteerd door het SLO(talentnetwerk). Het gaat om profielen en niet om beschrijvingen van een kind. Kinderen zullen soms van 2 of meer profielen kenmerken hebben. De profielen helpen om te bepalen wat een kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

De zelfsturende, autonome leerling
De zelfsturende autonome leerling, is de leerling die het gemakkelijkst gesignaleerd wordt. Deze leerling weet wat hij kan en laat dit ook zien in de prestaties. De leerling heeft een goed zelfinzicht en durft risico’s te nemen in zijn leren. Er is sprake van een Growth Mindset.  Over het algemeen wordt dit kind door de leerkracht gezien en gewaardeerd. Echter ook deze leerling heeft instructie nodig, zij het op een ander niveau dan de  rest van de klas(Vogelaar & Resing, 2016). Dit type kind heeft vooral facilitering van mogelijkheden nodig om optimaal te kunnen leren. Zonder ondersteuning is er risico op motivatieverlies en het ontwikkelen van faalangst(Neihart & Betts, 2010). 

De aangepast succesvolle leerling
Van de aangepaste succesvolle leerling kunnen we zeggen dat  deze voldoende presteert in vergelijking met klasgenoten, maar relatief onderpresteert. Het kind laat niet zien wat het echt kan. Deze leerling is afhankelijk in zijn gedrag en conformeert zich aan de leerkracht. Er is sprake van een Fixed Mindset. Stimulans om risico’s te nemen in het leren en onafhankelijkheid te ontwikkelen  zijn voor deze leerling belangrijk.

De onderduikende leerling
De onderduikende leerling is lastig te signaleren. De leerling gaat uitdaging uit de weg en ontkent begaafdheid of wijst deze af. Er is sprake van een Fixed Mind set. Voor deze leerling is het activeren van autonomie van belang naast het bieden van een reëel perspectief op het eigen leren (Houkema & Janssen, 2014).

De creatief uitdagende leerling
De creatief uitdagende leerling stelt de leerkracht voor een uitdaging. Dit zijn de kinderen die in discussie gaan over afspraken en graag het laatste woord hebben. Hun impulsieve en uitdagende gedrag kan een goede signalering in de weg staan. Zij hebben sterke sociale steun nodig en, naast uitdaging, duidelijke afspraken.

De dubbel bijzondere leerling
De dubbel bijzondere leerling is niet gemakkelijk te signaleren. Gedrag- of leerstoornissen verhullen de begaafdheid. De prestaties van deze leerling zijn inconsistent en geven dus geen eenvormig beeld van de potentie van het kind. Naast een gevarieerde set tools om te signaleren is het raadzaam om ook deskundige hulp hiervoor in te schakelen. In het algemeen kun je stellen dat dit kind ondersteuning nodig heeft om te leren omgaan met de beperking die er is, maar dat het accent moet liggen op de begaafdheid. Neihart and Betts (2010) noemen dit zoeken naar goud in de modder.

De risicoleerling
De risicoleerling tenslotte is eveneens een lastig te signaleren leerling. De prestaties zijn inconsistent en het zelfbeeld negatief. Er is sprake van een fixed mindset. Veelal is er ook thuis veel strijd en is ondersteuning voor het gezin aan te bevelen.  Vertrouwen en structuur bieden naast het geven van alternatieven op leergebied zijn hier de sleutelwoorden (Houkema & Janssen, 2014).