06 - 51234680Mandehof 17, 8391 BG Noordwoldedirectie@comprixcollege.nl

Wat is hoogbegaafdheid?

Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen, omdat ook deze kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld de ene (hoog)begaafde leerling op sociaal gebied erg sterk, terwijl een andere (hoog)begaafde leerling juist erg op zichzelf is gericht. De ene (hoog)begaafde leerling toont zich erg leergierig, terwijl een andere (hoog)begaafde leerling door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet (meer) laat zien. Wij hanteren het model van professor Mönks: In het beginsel beschikt deze leerling over een hoge mate van creativiteit op een bepaald terrein. Ook zal hij/zij zich met grote energie “vastbijten” in een onderwerp. Ambitie, toewijding, volharding en risicobereidheid zijn voorwaardelijk voor begaafd gedrag. Door onderpresteren of langdurige aanpassingen zullen deze kenmerken niet altijd even goed zichtbaar zijn. 

Dé (hoog)begaafde leerling bestaat niet. Er zijn verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen te onderscheiden, die verschillen in (gedrags)kenmerken, behoeften en hierop afgestemde begeleiding. Het uitgangspunt op het Comprix College zijn de 6 profielen van Betts en Neihart(zie tabblad profielen) 

Daarnaast is het niet echt belangrijk of een kind wel een IQ van 130 of hoger heeft. De vraag zou altijd moeten zijn: Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? Ook een leerling met een IQ van 128 kan baat hebben bij uitdagingen en gesprekken over leren. Wij spreken daarom liever over cognitief talentvolle kinderen. Onze vraag is: "Wat hebben zij nodig en wat kunnen wij bieden om het talent verder te ontwikkelen?
Tijl Koenderink(Novilo) heeft 2 boeken geschreven over de uitdagingen van het onderwijzen en opvoeden van cognitief talentvolle kinderen.; "De 7 uitdagingen van hoogbegaafdheid" en 'Is het voor een cijfer?"
Wij hebben de 7 uitdagingen gebruikt om de opzet voor ons onderwijsarrangement te maken. In de filmpjes vind je een korte uitleg en een lezing over die uitdagingen. Meer informatie is ook te vinden op www.novilo.nl  (zie ook tabblad 7 uitdagingen)